TVK - 2020

TVK - iszapszikkasztó 2009

A TVK NyRt., és a TVK Ipartelepen elhelyezkedő más gyárak teljes ipari víz ellátása a Tisza folyóból történik. A nyers vizet poli-aluminium-szulfáttal kezelik, majd a keletkező csapadékot hosszanti áramlású ülepítőkben kiülepítik. Az így halmozódó iszapot évente egy alkalommal termelik ki. Az iszapot szállítható, lerakható nedvességtartalmúra kell szikkasztani. A feladat elvégzésére alkalmas rendszer tervezésére és megépítésére a TVK 2009-ben írt ki pályázatot, melyet cégünk nyert meg. A projektben egy Netzsch csavarszivattyú került telepítésre, térszín alatti VB aknában, mely az iszapot a két földmedrű szikkasztó kazetta egyikébe továbbítja. Az iszapból kiszivárgó vizet drénrendszer segítségével gyűjtjük és átemelővel juttatjuk vissza az ülepítőkbe. Az iszapszivattyú és a csőrendszer öblítését pneumatikus tolózárak vezérlik.

TVK - KSZVT

A TVK NyRt. Központi Szennyvíztisztító telepén, a TVK gyáregységeiben bekövetkezett változtatások és fejlesztések tették indokolttá a telep egyik tisztító sorának korszerűsítését. A korszerűsítés során a levegőztetett medence mélylégbefúvásos (Flygt Sanitaire) rendszerűvé lett átalakítva, új mérőakna, semlegesítés és előülepítő épült, korszerűsítve lett a vegyszeradagolás. A tisztítás technológia végére 4 db Dynasand homokszűrő került beépítésre, a lehető legalacsonyabb lebegőanyag tartalom érdekében. .