tablakep

Széchenyi 2020

A projekt előzményei

A cég az elmúlt években több esetben is találkozott olyan talajvíztisztítási feladattal, ahol speciális, biológiailag bontható szerves szennyező komponens eltávolítását kellett megoldani talajvíz közegből. E feladatok többsége petrolkémia ipar, gyógyszergyárak meglévő, vagy már felhagyott üzemterületeinek kármentesítési feladataihoz kapcsolódott. A tervezett és megvalósított esetek többségében a szennyező komponens eltávolítása csak fizikai/kémiai eljárással valósult meg, amely a szennyezést csak a hordozó közegtől választotta el, így annak biodegradációja nem valósult meg. E gondolatból kiindulva határozta el a cég egy olyan fluid ágyas biológiai reaktor prototípus kifejlesztését, amely alkalmassá tehető a talajvíz tisztítás során előforduló szennyező komponensek biológiai lebontására. A vállalat célja egy olyan víztisztítási technológia kifejlesztése volt, - a hozzá kapcsolódó gépekkel, berendezésekkel együtt -, amellyel a felszín alatti vizek tisztítását, kármentesítését, illetve a potenciális humán és ökológiai kockázatok kialakulásának megakadályozását teszi lehetővé.

A projekt rövid összefoglalása

A vállalkozás jelen projekt keretében modern biológiai eljárással működő, energia hatékony tisztítás technológiák megtervezését, komplett engedélyeztetését, valamint kivitelezését valósította meg. A projekt keretében megvalósított új műszaki, tudományos eredmény kidolgozásával jött létre az Ipari eredetű illékony szerves szennyező komponenseket tartalmazó vizek tisztítását biztosító fluid ágyas bioreaktor. A prototípus létrehozásával a cég a legkorszerűbb anyagokat, és a legkorszerűbb anyagtechnológiai eljárásokat tudja alkalmazni.

A PROJEKT KERETÉBEN AZ ALÁBBI ESZKÖZÖK KERÜLTEK BESZERZÉSRE:

A PROJEKTBEN RÉSZTVEVŐ PARTNEREK:

Kísérleti fejlesztés

A célvegyület/vegyületek kiválasztása után kiválasztásra kerültek a potenciális oltóanyagok, majd a bioreaktor feltételeinek megfelelő laborkörülmények között vizsgálatra került az aktivitásuk, és a tesztek alapján kiválasztásra kerültek a legmegfelelőbbek a terepi alkalmazáshoz. A tesztidőszakban a vizsgálatok célja a kiválasztott oltóanyag(ok)nak a molekuláris biológiai nyomonkövethetősége volt. A vizsgált paraméterek lefedték egyfelől a bioreaktorban való optimális alkalmazhatóságot (szemcseméret, kevertethetőség, adszorbancia), másrészt a mikrobiológiával való kompatibilitást (felületre való kitapadás, szaporodás mértéke, az alkalmazás során tapasztalható növekedésfogyás dinamikája, lebontási sebességek a különböző hordozók alkalmazásával). A kiválasztásra kerülő oltóanyag és az ahhoz kapcsolódó optimális hordozó ismeretében folymatos üzemet biztosító, és automatikus üzemet biztosító reaktor prototípus került legyártásra.