Egis Gyógyszergyár Zrt

Az Egis Gyógyszergyár Zrt. magyar gyógyszergyártó vállalat. Tevékenysége kiterjed az originális kutatástól és generikus fejlesztéstől a hatóanyag- és készgyógyszer-gyártáson át az értékesítésig. Az Egis ipari ökológiájának egyik legfontosabb elemei a tisztább termelés, a levegő tisztaságának megőrzése, a zajvédelem, a szennyvízkezelés, a talajvíz kármentesítés. Korszerűsítő beruházásai során mindig a legkorszerűbb technológiák alkalmazására törekszik. Az Egis irányelvek betartása mellett cégünk készítette el a csóvafronti terjedés gátló talajvíz kármentő rendszer kiviteli tervezését, valamint annak kivitelezését.